Mentorluk Projesi

Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde uygulanan bir sistem olan Mentorluk, eğitim kurumları tarafından çok farklı şekillerde yürütülmektedir.


Bölümü tanımaktan hedeflerin belirlenmesine, öğrencinin yeteneklerinin desteklenmesinden yurt dışındaki ilgili eğitim programlarının belirlenmesine, sosyal, kültürel, akademik ve mesleki anlamda donanım kazanmasından rehberlik hizmetlerine kadar pek çok konuda danışmanlığı içeren bu sistem sayesinde, öğrenciler hedeflerine ulaşırken izleyecekleri yolu kolaylıkla bulabilmektedirler.

Mentorluk Projesi sayesinde geleceğe daha bilinçli hazırlanan gençler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Amacı

İEU Mezunlarla İlişkiler Ofisi ve İEU Kariyer Yönlendirme Merkezi ortaklığında yapılması planlanan projenin amacı; İEU öğrencileri ile mezunlarını bir araya getirmek, mezunların kariyer ve is hayatında edindikleri tüm deneyimleri öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamak ve öğrencileri is hayatına en iyi şekilde hazırlamaktır. Bunun yanında program sayesinde, katılanların kültürel ve akademik gelişimlerinin artması da amaçlanmaktadır.

Mentorluk Nedir

Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Odyssey’de belirttiğine göre Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı Mentor’a emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve Mentor, Prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitmiş ve yetiştirmiş olacaktır.

Toplumlar daha karmaşık hale geldikçe Mentorluğun önemi artmıştır. Günümüzde Mentorluk şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Bugün mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan kaynağı yaratmaktır. Kişiler bu karmaşık ve sürekli değişken iş yaşantısına ayak uydurabilmek için özelliklerini geliştirmek zorundadırlar.

Öğrencinin yani “Menti”nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna, hedeflerine ve

kişisel ihtiyaçlarına göre her Mentorluk deneyimi bir diğerinden farklı olacaktır.