Staj Başvurusunda Yapılması Gerekenler

Staj yapılacak kurum, stajınız süresince sigorta priminizin üniversite tarafından ödendiğini belgelendirmenizi talep ediyorsa Kariyer Merkezi ana sayfada yer alan ZORUNLU STAJ ONLINE BAŞVURU FORMU nu doldurun. Talep edilen belgeler ertesi gün saat 13:30’dan sonra Kariyer Yönlendirme Merkezinden alınabilir
 

Staj başvurusu için gerekenler:

* Firma tarafından imzalanıp kaşelenmiş ve staj komisyon üyelerinden birisi tarafından imzalanmış STAJ KABUL FORMU 3 fotokopisi (Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasında Stajlar - Formlar kısmından temin edilebilir)

* Nüfus Cüzdan fotokopisi

* 1 Adet vesikalık resim

* Genel Sağlık Sigortası Beyanı (Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasında Stajlar - Formlar kısmından temin edilebilir)

Staj için gereken tüm belgeler Kariyer Yönlendirme Merkezi'ne staja başlamadan en geç 2 hafta önce teslim edilir.

Not:

* Staj belgeleri en geç staj başlangıç tarihinden 2 hafta önce teslim edilir. Geç teslim edilen staj başvuruları ve belgeleri alınmayacaktır.

* Sigortalar sadece haftanın ilk günü başlatılır. Öğrenciler staja hafta ortası bile başlasalar sigortaları o haftanın başında başlatılır.

* Staj Kabul Formunun orijinali ilgili bölümün staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* Staj başlangıcında staj yerine teslim edilmek üzere sigortalandığınızı belirten “İşe Giriş Bildirgesi” öğrenci tarafından Kariyer Yönlendirme Merkezinden teslim alınacaktır.

* Staj başvuru evrakları teslim edildikten sonra süre uzatma talepleri kabul edilmemektedir.

* Staj bitiminde Stajyer Değerlendirme Formu, staj yapılan kurumun kaşesi ve imzası olan kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarfsız ve imzasız getirilen formları değerlendirmeye alınmayacaktır)

* Staj raporları ilgili bölümün Staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* Staj ile ilgili konularda 0232 488 84 74 numaralı telefonu arayabilir ya da staj@ieu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.