Staj Başvurusunda Yapılması Gerekenler

Staj yapılacak kurum, stajınız süresince sigorta priminizin üniversite tarafından ödendiğini belgelendirmenizi talep ediyorsa Kariyer Merkezi ana sayfada yer alan ZORUNLU STAJ ONLINE BAŞVURU FORMU nu doldurun. Talep edilen belgeler ertesi gün saat 13:30’dan sonra Kariyer Yönlendirme Merkezinden alınabilir
 

Staj başvurusu için yapılması gerekenler:

* Kariyer Yönlendirme Merkezi web adresinde Formlar kısmında yer alan STAJ KABUL FORMU çıktısı alınarak staj yapılacak kuruma kaşelenip, imzalatılır.

* STAJ KABUL FORMU bölümün staj komisyon üyelerinden birisine imzalatılır

* Staj için gerekli belgeler hazırlanır:

* Staj Kabul Formu (3 kopya)

* Nüfus Cüzdan fotokopisi (1 kopya)

* Vesikalık resim (1 adet)

* Genel Sağlık Sigortası Beyanı (Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasında Formlar kısmından temin edilebilir)

* Staj için hazırlanan belgeler Kariyer Yönlendirme Merkezine teslim edilir.

Not:

* Staj belgeleri en geç staj başlangıç tarihinden 15 gün önce teslim edilir. Geç teslim edilen staj başvuruları ve belgeleri alınmayacaktır.

* Staj Kabul Formunun orijinali ilgili bölümün staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* Staj başlangıcında staj yerine teslim edilmek üzere sigortalandığınızı belirten “İşe Giriş Bildirgesi” öğrenci tarafından Kariyer Yönlendirme Merkezinden teslim alınacaktır.

* Staj başvuru evrakları teslim edildikten sonra süre uzatma talepleri kabul edilmemektedir.

* Staj bitiminde Stajyer Değerlendirme Formu, staj yapılan kurumun kaşesi ve imzası olan kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarfsız ve imzasız getirilen formları değerlendirmeye alınmayacaktır)

* Staj raporları ilgili bölümün Staj komisyon üyelerine öğrenci tarafından teslim edilecektir.

* Staj ile ilgili konularda 0232 488 84 74 numaralı telefonu arayabilir ya da staj@ieu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.