Staj yapılacak kurum stajınızın zorunluluğunu ve/veya sigorta priminizin üniversitemiz tarafından ödendiğini belgelendirmenizi talep ediyorsa aşağıdaki bilgileri doldurarak "gönder" butonuna basınız. Belgenin imzalanmış halini başvurunuzun ertesi günü saat 13.30'dan sonra Kariyer Yönlendirme Merkezi'nden alabilirsiniz.

STAJINIZLA İLGİLİ BAŞVURUYU TAMAMLAMAK İÇİN SİGORTALAMA SÜRECİNDE BİLDİRİLEN "STAJ KABUL FORMU" İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ EKSİZSİZ YAPTIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.

I - ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / STUDENT INFORMATION

(iş günü)/(work days)

(imalat, hizmet, ofis, inşaat, atölye, şantiye vb.)


II - İŞLETME BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATION


III - MÜDÜRLÜK ONAYI / APPROVAL OF DIRECTORATE

İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Yönergesi gereği, öğrencilerimizin teorik eğitimini uygulamayla pekiştirmek amacıyla kamu ve özel sektörde staj yapma zorunlulukları vardır. 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (b) bendi gereğince zorunlu stajını yapacak öğrencilerimizin “İş Kazası Meslek Hastalığı” primi öğrencimiz zorunlu staj süresince Üniversitemiz tarafından ödenecektir. In accordance with the Internship Directive of İzmir University of Economics our students are required to do internship in private or public sectors in order to improve their theoretical education with practice. In accordance with item (b) of the article 5 of the Law numbered 5510, the “Workmen’s Compensations Insurance” premium of the students who will perform their compulsory internship will be paid by the University during their internship.

Yukarıda bilgileri verilen öğrencimizin belirtilen sürelerde zorunlu stajını kurumunuzda yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini bilgilerinize sunarım. I kindly request you to give permission to our student identified above, to do his/her compulsory internship at your institution on the indicated dates.

Saygılarımla / Yours Sincerely,