Aydınlatma Metni - Kariyer Yönlendirme Merkezi | İzmir Ekonomi Üniversitesi

Kariyer Yönlendirme Merkezi

Aydınlatma Metni

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Izmir Ekonomi Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Üniversitemizin Kariyer Yönlendirme Merkezi hizmetleri ve uygulamaları (https://kariyer.ieu.edu.tr/tr) kapsamında;

 

Stajlar: Üniversitemiz öğrencilerimizin staj sigorta süreçleri Kariyer Yönlendirme Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin cep telefonu, TC Kimlik numarası, Öğrenci numarası, okuduğu fakülte/yüksekokul – bölüm/program, staj yapılan tarih aralığı, staj yapılan firmanın adı ve staj yapılan departman bilgileri işlenmektedir.

 

Kariyer Günleri: Üniversitemiz öğrencilerimiz ve mezunlarımız için düzenlenen Kariyer Günleri’ne katılımcı firmalar form doldurarak, taleplerini iletmektedir. Firmaların kurumsal adı, yetkili kişi adı-soyadı-görevi, firmanın faaliyet alanı/sektörü, yetkili kişinin telefon numarası / e-posta adresi ve firmanın web adresi bilgileri işlenmektedir. Web sitemiz ve sosyal mecralarda paylaşımlar konusunda gerekli onaylar alınmaktadır.

 

Özgeçmiş Hazırlama: Üniversitemiz öğrencilerimiz ve mezunlarımız için yapılan özgeçmiş hazırlama kapsamında öğrencilerimiz ve mezunlarımız randevu talep etmektedir. Randevu talebinde bulunan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş ve eğitim geçmişi, cep telefonu, e-posta adresi bilgileri işlenmektedir.

 

Mezun Bilgi Sistemi-Firma Paneli: Mezunlarımızın kendi bilgilerini güncelleyebilmeleri, üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki ilişkiyi geliştirmek, mezun verilerimizi güncel tutmak, sisteme onay verilen firmaların paylaştığı iş ilanlarını görebilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.Sisteme firmalar giriş yapmaktadır. Firmaların, isim, e-posta adresi, iletişim numaraları, adres, ülke/şehir, sistem içerisinde işlenmektedir.

 

Mentorluk Projesi: Üniversitemiz talep eden son sınıf öğrencilerimiz Mentorluk Projesi kapsamında alanında uzman mezunlarımız ile eşleştirilmektedir. Üniversitemiz yeni kayıtlı öğrencilerimiz ile son sınıf öğrencilerimiz eşleştirilmektedir. Talep eden öğrencilerimizin ad, soyad, bölüm, sınıf, cep telefon numarası, e-posta adresi, çalışmak istediği sektör bilgileri işlenmektedir.

 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

https://kariyer.ieu.edu.tr/tr sayfasında sunulan yukarıda belirttiğimiz programlar ve hizmetler kapsamında işlenen öğrencilerimiz ve mezunlarımıza ait kişisel veriler;

 • Mentorluk Projesi kapsamında eşleştirilen mezunlarımız-öğrencilerimiz ile,
 • Kurumsal İletişim Direktölüğü-Kariyer Yönlendirme Merkezi ile,
 • Sistemi kuran ve geliştiren Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile,

paylaşılmaktadır.

 

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz https://kariyer.ieu.edu.tr/tr sayfası üzerinden veya telefon ile iletişime geçilerek toplanmaktadır. Bu sayfalar ve sistem üzerinde belirtilen yöntemle toplanan kişisel verileriniz;

 • kanunlarda öngörülen hallerde (YÖK mevzuatı),
 • sizin tarafınızdan aleni kılındığı kapsam ve ölçüde,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ve
 • Üniversite’nin meşru menfaati,

hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

 

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınız aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://kariyer.ieu.edu.tr/tr adresinde yer alan “İletişim”’ kısmından Üniversitemize iletebilirsiniz. Üniversitemiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.